Návody k projektům pro kurz GIS a DPZ v geologii na PřF UK

Podmínky použití materiálů:

Materiály jsou určeny pouze pro studenty kurzu GIS a DPZ v geologii na PřF UK v Praze k práci na jejich projektech, ostatní si mohou materiály prohlížet jen na vlastní riziko! Materiály jsou přizpůsobeny základní úrovni studentů i náplni uvedeného kurzu nebo potřebám demonstrací určitých záležitostí a nemusí proto představovat ty nejlepší postupy! Materiály, které jsou zde označeny jako zastaralé, používejte jen na vlastní riziko!

Návody jsou zaměřeny na demonstraci využití nástrojů GIS, konkrétní příklady jejich použití jsou čistě ilustrativní - mají sloužit jako jen ukázka možných pracovních postupů v GIS ("jak co naklikat"), ale vhodnost použití těch či oněch pracovních postupů v těch či oněch konkrétních případech si již každý musí zvážit sám. Snažte se přemýšlet i jak to udělat lépe a více si s tím "pohrát". Příklady mohou být prováděny s testovacími daty, které mohou z věcného (geologického) pohledu obsahovat nepřesnosti, neaktuální terminologii nebo dokonce i záměrně vložené chyby právě pro účely demonstrace využití příslušných nástrojů či vhodných × nevhodných postupů v rámci GIS.

Stažitelné materiály prosím dále nešiřte, dále můžete šířit odkaz přímo na tuto stránku http://www.bokr.cz/gis/ - ať si případní zájemci vždy sami stáhnou aktuální verzi materiálů. Když mám čas tak se materiály pokouším aktualizovat či doplňovat a nechci, aby se pak dále šířily i neakutální verze, podle kterých by někdo další mohl pracovat na projektu zastaralým způsobem (již s tím měli někteří studenti kurzu problémy). Děkuji za pochopení.

Základní poučení k práci na projektech

Mapové servery a zdroje dat z internetu

se vám mohou hodit při práci na různých typech projektů...

Návody pro práci na projektech

Vektorizace geologických map

Georeferencování - rektifikace rastru

využijete při různých typech projektů, v některých je to i součást zadání...

VideoNávody

Georeferencování - rektifikace rastru


https://www.youtube.com/playlist?list=PLM-vY76Vof66qcZ90h-xoKeLud6w04ZU5

Vektorizace geologické mapy podrobně a trochu v souvislostech, komplexněji pojatá verze s nároznými vysvětleními; zatím pracovní nedokončeno - naprostá většina podstatného co je třeba pro projekt tam ale je


https://www.youtube.com/playlist?list=PLM-vY76Vof651aAVyWCGfW9YbVnFuMTL5

Zjednodušená vektorizace geologické mapy


https://www.youtube.com/playlist?list=PLM-vY76Vof66Tjqj70WzGRLAaXNXx25AE

Pokusné hrátky s mapovým výstupem (layoutem)

Toto neberte jako vhodný příklad jak by měl vypadat mapový layout!!! Takto by mapový layout rozhodně vypadat neměl!!! Můžete to brát jako příklad jaké různé věci lze do mapového layoutu přidat a kde to v ArcMapu hledat (rozhodně si ale více vyhrajte s nastavením jak to má celé i ty přidané prvky vypadat).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM-vY76Vof65BxzGjrF4PlwESeRkAMN-g

Demo video ukázky možného řešení projektů